TK006 : บัตรรถไฟ เจอาร์


ขั้นตอนการแลกตั๋ว JR Pass     
     เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับตั๋วจากผู้ให้บริการขายแล้ว จะเป็นในรูปแบบของตั๋ว Exchange Order เท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าจะไปแลกเป็นบัตร JR Pass จริงที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวิธีการแลกนั้นจะต้องนำพาสปอร์ตพร้อมกับใบ Exchange Order ไปยื่นให้กับเจ้าพนักงานสถานี โดยมีขั้นตอนดังนี้       
   สถานที่ๆสามารถเปลี่ยนเป็น JR Pass ได้นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตจาก เครื่องหมาย "หน้าต่างสีเขียว (Midori no Madoguchi)" ที่มีอยู่ตามสถานีรถไฟใหญ่ๆ ในเครือของเจอาร์ทั่วประเทศญี่ปุ่น        
  พนักงานจะทำการตรวจสอบพาสปอร์ตและใบ Exchange Order จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้เราเลือกวันที่ต้องการใช้บัตรวันแรก ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้ถือบัตรจะต้องระบุวันที่เริ่มใช้บัตร โดยไม่เกิน 1 เดือนหลังจากที่ได้รับบัตร JR Pass จะเป็นวันใดก็ได้รายละเอียดของบัตร JR Pass ที่ได้จะถูกระบุด้วย วันที่เริ่มใช้ วันที่สิ้นสุดการใช้ ชื่อผู้ถือบัตร สัญชาติของผู้ถือบัตร หมายเลขพาสปอร์ต ราคาของบัตร วันที่ออกบัตร และผู้ออกบัตร หรือเจ้าหน้าที่สถานีขั้นตอนการจองที่นั่ง และขั้นตอนการใช้บัตร   
       หลังจากที่ได้รับบัตร JR Pass มาแล้ว ผู้ถือบัตรสามารถให้เจ้าหน้าที่สถานีทำการจองที่นั่งสำหรับรถไฟด่วนพิเศษบางขบวน หรือ Shinkansen ได้ โดยที่เราจะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องการ รวมไปถึงต้นทางและปลายทางมาก่อน พนักงานจะเลือกที่นั่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้กับท่าน เช่น หากท่านมา 2 คน ก็จะเลือกที่นั่งริมหน้าต่างที่เป็นแบบฝั่ง 2 ที่นั่งให้ 
         บัตรนี้ไม่สามารถจองหรือขึ้นรถไฟชินคันเซ็น NOZOMI, MIZUHO ได้ นอกเหนือจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นได้หมดทุกขบวน เช่น รถไฟชินคันเซ็นสาย HIKARI, SAKURA, KODAMA, TSUBAME, HAYABUSA, TSUBASA เป็นต้น 
         ส่วนนักท่องเที่ยวที่ถือบัตรประเภท Green's Card จะมีรองรับไว้สำหรับบางขบวนของ HIKARI, KODAMA เท่านั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถจองที่นั่งจากพนักงานสถานีได้เช่นกัน 
         นักท่องเที่ยวเพียงแค่แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่สถานีก็สามารถใช้เดิน


ข้อมูลการจอง
Tour Packages :  *
เที่ยววันที่ :  *
จำนวนคน : ผู้ใหญ่ :     เด็ก(2-12 ปี) :    
ชื่อ-นามสกุล :   *
เบอร์มือถือ :   *
E-Mail :   *
ประเทศ :   *
ความต้องการเพิ่มเติม : 
Security Code : 
 *