PK002 : เกาะพีพี เรือใหญ่


ราคา  (รวมรถรับส่ง)
ผู้ใหญ่   1600  บาท
เด็ก       1200  บาท
ยกเว้นหาดในทอน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  
ราคา  (ไม่รวมรถรับส่ง)
ผู้ใหญ่   1400  บาท
เด็ก        1000  บาท
รวมค่าบัตรขึ้นเกาะ


ตารางการเดินทาง
07:00~07:15 ออกเดินทางจากโรงแรม
08:30~ ถึงท่าเรือลงเรือเพื่อโดยสารเรือใหญ่
10:00~ ถึงเกาะพีพี
10:20~ นั่งเรือชมจุดต่าง ๆรอบ ๆ เกาะพีพีเลย์
11:00~ ดำน้ำตื้น ดูปะการัง และปลาเล็กปลาน้อย
12:30~ อาหารเที่ยง
14:00~ เดินทางสู่ภูเก็ต
16:15~ ถึงท่าเรือ
17:30~18:00 เดินทางกลับโรงแรม

Remark
การเดินทางไปเที่ยว พีพี ต้องใช้เวลาประมาณ 1 h 30min จากภูเก็ตโดยเรือใหญ่ พีพีทัวร์เป็นทัวร์ยอดนิยมมากที่สุดในภูเก็ต คุณสามารถมองเห็นอ่าวมาหยา จากบนเรือ
ข้อมูลการจอง
Tour Packages :  *
เที่ยววันที่ :  *
จำนวนคน : ผู้ใหญ่ :     เด็ก(2-12 ปี) :    
ชื่อ-นามสกุล :   *
เบอร์มือถือ :   *
E-Mail :   *
ประเทศ :   *
ความต้องการเพิ่มเติม : 
Security Code : 
 *