ทัวร์ญี่ปุ่น บัตรรถไฟ / อื่น ๆ


สตีเว่นสปีลเบิร์ก ได้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการทั่วไปสร้างสรรค์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2001 เป็นโลกของฮอลลีวู้ด สวนสนุก ภาพยนตร์ ทำให้มีความรู้สึกสนุก กับเครื่องเล่นมากมาย
อินเตอร์เน็ต มีความสำคัญกับการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่มีความชื่นชอบ social ...
เป็นสวนสนุกหนึ่งของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ต ตั้งอยู่ในที่เมืองอุระยะซุ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียวดิสนีย์แลนด์เป็นสวนสนุกของดิสนีย์แห่งแรกที่สร้างขึ้นภายนอกสหรัฐอเมริกา เปิดให้บริการในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2526 ก่อสร้างโดยวอลต์ดิสนีย์อิเมจจิเนียร์ริง ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับดิสนีย์แลนด์ที่แคลิฟอร
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นครั้งแรกในส่วนต่อขยายของโตเกียวดิสนีย์แลนด์รีสอร์ต ตั้งอยู่ในเขตชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2544 ในพื้นที่รวมที่เรียกว่าโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท มีแนวคิดหลักของพื้นที่เกี่ยวกับน้ำ เช่น เมืองเวนีส ลำธารน้ำ ทะเล เรือไททานิก ถ้ำใต้น้ำในปล่องภูเขาไฟ เมืองในป่าดิบ
บัตร Kansai Thru Pass คือ บัตรเหมาจ่ายรถไฟ ใช้โดยสารรถไฟเอกชนแบบไม่จำกัดเที่ยวภายในเวลาที่กำหนด ในพื้นที่ภูมิภาคคันไซ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บัตร Kansai ...
โตเกียวสกายทรี หรือเรียก โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ (New Tokyo Tower) เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และ ได้กลายเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ความสูง 634 เมตร
JR Pass (Japan Rail Pass) คือบัตรโดยสารสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น โดยบัตรใบนี้ใบเดียวสามารถใช้บริการของรถไฟทั้งขบวนธรรมดาและชินคันเซ็น (ยกเว้นขบวน Nozomi) เรือ ...