Japan Travel Tips

 
ใครๆ ก็อยากให้ชีวิตมีโชคดีมากกว่าโชคร้าย ชาวญี่ปุ่นเองก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโชคลางเช่นกัน  เครื่องรางนำโชคหรือที่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “Engimono” เป็นสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยนำความโชคดีเข้ามาให้แก่ผู้ที่ถือครอง เครื่องรางนำโชคนั้นมีหลากหลายรูปแบบในแต่ละแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เหนือจรดใต้ ความหมายของเครื่องรางนำโชคนั้นได้ผ่านการบอกเล่ารุ่นต่อรุ่น ทำให้เกิดความเชื่อสืบต่อกันมาว่าสิ่งนั้นหรือสัญลักษณ์นั้นมีความหมายที่ดีและให้โชคให้คุณแตกต่างกัน“...
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกีหรืออยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ขอแนะนำลานสกีที่น่าสนใจในแต่ละภาคของประเทศญี่ปุ่น(หมายเหตุ: ช่วงระยะที่เปิดให้บริการของสกีรีสอร์ตแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกัน และยังแตกต่างกันในแต่ละปี)  สำหรับข้อมูลช่วงที่เปิดที่ระบุไว้ในแต่ละรีสอร์ทข้างล่างนี้เป็นข้อมูลของปี 2014- 2015เพื่อให้คุณได้เห็นภาพคร่าว ๆ ว่าแต่ละรีสอร์ทเปิดบริการในช่วงไหน กรุณาตรวจสอบข้อมูลวันที่เปิดล่าสุดของแต่ละสถานที่ในเว็บไซต์อีกครั้ง    ฤดูหนาวของญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นฤดูของการเล่นสกี ควรเช็คข่าวพยากรณ์อากาศขอแนะนำสถานที่เล่นสกีจากสกีรีสอร์ทที่มีอยู่กว่า 500 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นช่วงที่เหมาะสมเล่นสกีคือ ฤดูหนาว : ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ในฤดูหนาวของญี่ปุ่น จะหนาวเย็นมากและ มีหิมะตก   <...